Akhir cukai kembali-Negara Cukai Agensi JEPUN

Cukai pendapatan kembali adalah sebuah proses di mana pembayar cukai mengira jumlah pendapatan yang dihasilkan pada tahun dari januari satu untuk dis-tiga puluh satu setiap tahun dan jumlah cukai pendapatan, dan menyesuaikan kelebihan atau kekurangan jika ada cukai ditahan di sumber atau anggaran cukai prabayarPada dasarnya, anda harus file yang terakhir cukai kembali jika anda total pendapatan untuk tahun melebihi jumlah potongan dari pendapatan dan jika jumlah cukai pada jumlah berlebihan melebihi jumlah kredit untuk dividen dan kredit khas untuk pinjaman, dan lain-lain, diterima di akhir tahun pelarasan. Bagaimanapun, anda tidak diperlukan untuk file terakhir cukai kembali dalam kasus tertentu, jika anda gaji dan gaji dua puluh juta yen atau kurang jika semua anda gaji yang telah dikenakan untuk pegangan diterima dari satu sumber tunggal dan jika anda total pendapatan (tidak termasuk pekerjaan dan pendapatan persaraan) adalah, yen. Di samping itu, seorang penduduk yang mendapat pelbagai pendapatan dari awam pencen atau sumber lain tidak diperlukan untuk file terakhir pajak untuk tahun demi tahun, jika pendapatan dari awam pencen adalah empat juta yen atau kurang dan jumlah pendapatan lain daripada pelbagai pendapatan dari awam pencen atau sumber lain adalah, yen atau kurang. Menggunakan bentuk ini jika anda hanya mempunyai pendapatan pekerjaan, pelbagai pendapatan seperti pencen, dividen pendapatan atau kadang-kadang pendapatan, dan tidak mempunyai apa-apa anggaran cukai prabayar.