Jepun Kewarganegaraan - Peguam Imigresen: Visa, Tetap Tinggal dan Kewarganegaraan

Perbuatan membuat orang warga negara Jepang yang tidak dilahirkan dengan status ituPermohonan untuk kewarganegaraan adalah permohonan untuk Naturalisasi. Mengundi di raya adalah salah satu keistimewaan. Warga baru yang diharapkan berpartisipasi dalam pemilu Penduduk tetap boleh kehilangan status mereka jika mereka meninggalkan negara ini selama tiga tahun atau lebih, dan dalam acara yang panjang ketiadaan, mesti mendapatkan re-entry permit. Bagaimanapun, sebagai Warga negara Jepang, anda tidak terhad pada masa anda menghabiskan di luar Jepun. Selain itu, perjalanan boleh menjadi lebih mudah seberapa banyak negara-negara tidak memerlukan Visa Warga negara Jepang.