Tara Perkhidmatan Portland, Inc

(Untuk memulakan sebuah tara menurut kontrak pemberian yang memerlukan tara dan yang sama ada memerlukan permit tara selaras dengan ASP adalah peraturan atau pihak pemula cadang yang diperlukan tara diberikan oleh ASP di bawah peraturan.) Penuntut yang dikenal pasti di bawah dengan ini memulakan tara dengan membayar untuk Tara Perkhidmatan Portland